Waarom Rabo Private Equity

Ondernemingen zijn altijd in beweging. Belangrijke zaken als bedrijfsopvolging, investeringen, fusies en overnames zijn voortdurend aan de orde. Het gevolg is dat ondernemerschap vele uitdagingen kent, maar ook vele kansen. Deze gebeurtenissen gaan vaak gepaard met additionele financieringsbehoeftes inclusief de behoefte aan additioneel eigen vermogen. Rabobank onderschrijft het belang van het ondersteunen van ondernemerschap door middel van het verschaffen van risicodragend kapitaal aan ondernemingen. Via Rabo Private Equity (RPE) bieden wij dan ook diverse creatieve mogelijkheden en structuren aan om ondernemers verder te helpen met het aantrekken van additioneel eigen vermogen.

Binnen Nederland treedt Rabo Participaties graag als partner/aandeelhouder toe tot ondernemingen werkzaam binnen een breed scala van bedrijfssectoren in het MKB segment. Rabo Participaties is het interne investeringsfonds van RPE met een fondsomvang van EUR 200 miljoen.

RPE is tevens investeerder in diverse zelfstandige venture capital en private equity fondsen waarbij RPE vaak cornerstone investeerder is. Door deel te nemen in fondsen zijn wij in staat om met onze partners een breed scala aan Nederlandse ondernemingen in verschillende fases van hun levenscyclus en in verschillende bedrijfssectoren bij te staan met eigen vermogen.

In het buitenland heeft Rabobank de ambitie om de leidende Food & Agri bank te worden. Om het midden en klein bedrijf in belangrijke Food & Agri markten voor ons indirect te kunnen ondersteunen met eigen vermogen heeft RPE een aantal zelfstandige private equity fondsen opgericht met een primaire focus op de Food & Agri sectoren. Als strategische investeerder stelt RPE de Food & Agri kennis en research van Rabobank ter beschikking aan portfolio bedrijven. Ook ontsluiten wij ons wereldwijde Food & Agri netwerk ten behoeve van de portfolio bedrijven..

Contact

Bezoekadres
Croeselaan 28 
3521 CB Utrecht

Telefoonnummer +31 (0)30-7123627
Email info@raboprivateequity.nl