Rabo Participaties

Binnen Nederland treedt Rabo Participaties graag als partner/aandeelhouder toe tot ondernemingen werkzaam binnen een breed scala van bedrijfssectoren in het MKB segment. Rabo Participaties is het interne investeringsfonds van RPE met een fondsomvang van EUR 200 miljoen. Met een toegewijd en multidisciplinair team van (investment) professionals staan wij u graag terzijde bij het nemen van belangrijke strategische keuzes en ook bij de uitvoering daarvan blijven wij u ondersteunen. Centraal in onze oplossingen staat dat wij een samenwerking aangaan voor de langere termijn: wij komen in uw onderneming niet alleen aan boord als geldverschaffer maar ook als partner zodat wij gezamenlijk de uitgezette koers kunnen volgen.

Rabo Participaties heeft in de afgelopen jaren in diverse Nederlandse ondernemingen risicodragend kapitaal geïnvesteerd. De investeringen kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld groei, overnames of uitkoop van aandeelhouders (via een management buy-out) te realiseren.
 
Rabo Participaties investeert middels cumulatief preferente aandelen. Onze investeringshorizon is afhankelijk van de strategie en het businessplan van de onderneming. Over het algemeen wordt een 5 jarige horizon aangehouden.

Mogelijke casus waarbij aan een investering door Rabo Participaties zou kunnen worden gedacht:

  • Wisselingen in de aandeelhoudersfeer, bijvoorbeeld door middel van een management buy-out en/of uitkoop van één van de bestaande aandeelhouders;
  • Autonome groei die (idealiter) niet bancair ingevuld kan worden als gevolg van lage solvabiliteit; en
  • Buy-and-build groei door middel van overnames.

Contact

Bezoekadres
Croeselaan 28 
3521 CB Utrecht

Telefoonnummer +31 (0)30-7123627
Email info@raboprivateequity.nl