Werkwijze

Rabo Participaties is een minderheidsaandeelhouder. Dit betekent over het algemeen dat wij geen doorslaggevende zeggenschap hebben over het bedrijf; wel komen wij bepaalde zeggenschapsrechten overeen om ons geïnvesteerde kapitaal te kunnen beschermen. Wij investeren door middel van cumulatief preferente aandelen waarbij in de aandeelhoudersovereenkomst afspraken worden gemaakt over onder meer de uitkoop van deze cumulatief preferente aandelen. Deze worden aan het eind van de looptijd in eerste instantie weer aan het management aangeboden.

Door op de belangrijkste zaken te focussen kunnen we zowel tijd als kosten besparen. Ons typische due diligence traject met vaste externe partners duurt ongeveer vier tot zes weken. Hierdoor zijn wij ook in staat om een volledige transactie af te ronden in circa twee maanden.

Na het sluiten van de transactie is Rabo Participaties bij uitstek de sparringpartner van het management. Indien gewenst, kunnen wij de onderneming ondersteunen waar nodig, bijvoorbeeld door te adviseren over mogelijke overnames, desinvesteringen en financiering, introductie van andere Rabobank onderdelen en invulling van een raad van commissarissen.

Contact

Bezoekadres
Croeselaan 28 
3521 CB Utrecht

Telefoonnummer +31 (0)30-7123627
Email info@raboprivateequity.nl